Кошик покупок (0)
У кошику порожньо!

Політика компанії

МІСІЯ: «ГЛИБОКОМУ ЗМІСТУ — ІДЕАЛЬНУ ФОРМУ!» 

Ми — компанія, яка завжди пропонує послуги, виходячи з формули “Якість, компетентність, комфорт”
Політику підприємства спрямовано на збільшення об’ємів і розширення асортименту продукції, що випускається. Головною метою групи компаній ВД АДЕФ-Україна є постійне і максимальне задоволення потреб зацікавлених сторін, зокрема, споживачів, у високоякісних поліграфічних послугах. 

Група компаній ВД АДЕФ-Україна гарантує: 
– незмінну високу якість продукції і послуг, що надаються;
– відповідальність щодо своїх зобов’язань перед Зацікавленими сторонами;
– максимально комфортні умови для Споживача і коректні партнерські стосунки;
– уважне ставлення і реалізацію кожної пропозиції, яка може поліпшити діяльність підприємства. 

Група компаній ВД АДЕФ-Україна ставить перед собою такі завдання: 
– постійне вдосконалення технологій процесів, умов праці та якості продукції, що випускається;
– розширення спектру послуг, що надаються, на підставі аналізу запитів і побажань споживачів за умов посилення конкуренції на ринку поліграфічної продукції;
– вдосконалення роботи щодо забезпечення споживачів усією необхідною інформацією про послуги, що надаються, та підтримка належного рівня реклами як своєї продукції, так і підприємства в цілому;
– мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище;
– зміцнення позицій та авторитету підприємства на поліграфічному ринку України. 

Це досягається завдяки: 
– постійному вдосконаленню системи менеджменту підприємства;
– використанню сучасних енергозберігаючих технологій і сучасних екологічно безпечних матеріалів, орієнтації на передові світові досягнення і досвід;
– постійному розширенню виробництва та освоєнню випуску нових видів поліграфічної продукції і послуг;
– впровадженню сучасних методів контролю якості продукції;
– підтримці і неухильному розвитку стійких партнерських стосунків;
– командній роботі, створенню психологічного клімату в колективі, де панують довіра, взаємоповага, узгодженість дій всіх підрозділів;
– стимулюванню діяльності співробітників підприємства, спрямованої на зростання якості продукції і послуг, а також безперервне підвищення рівня професійної підготовки, якнайповнішому використанню інтелектуального і духовного потенціалу співробітників підприємства;
– раціональному використанню оборотних і кредитних ресурсів;
– систематичному маркетинговому дослідженню ринку поліграфічних послуг, вивченню запитів і очікувань споживачів;
– постійному аналізу результатів діяльності підприємства з використанням статистичних методів;
– вдосконаленню процесу планування діяльності підприємства і виробничого процесу зокрема;
– вдосконаленню заходів безпеки праці на кожному робочому місці.

Керівництво групи компаній ВД АДЕФ-Україна бере на себе відповідальність за розуміння всіма співробітниками підприємства поставлених цілей і зобов’язується докласти максимум зусиль для реалізації цієї політики.