Політика

Політика групи компаній АДЕФ в галузі якості


МІСІЯ: «ГЛИБОКОМУ ЗМІСТУ — ІДЕАЛЬНУ ФОРМУ!»

Ми — компанія, яка завжди пропонує послуги, виходячи з формули "Якість, компетентність, комфорт".

Політику підприємства спрямовано на збільшення об'ємів і розширення асортименту продукції, що випускається. Головною метою групи компаній АДЕФ є постійне і максимальне задоволення потреб зацікавлених сторін, зокрема, споживачів, у високоякісних поліграфічних послугах.

Група компаній АДЕФ гарантує:

- незмінну високу якість продукції і послуг, що надаються;
- відповідальність щодо своїх зобов'язань перед Зацікавленими сторонами;
- максимально комфортні умови для Споживача і коректні партнерські стосунки;
- уважне ставлення і реалізацію кожної пропозиції, яка може поліпшити діяльність підприємства.

Група компаній АДЕФ ставить перед собою такі завдання:

- постійне вдосконалення технологій процесів, умов праці та якості продукції, що випускається;
- розширення спектру послуг, що надаються, на підставі аналізу запитів і побажань споживачів за умов посилення конкуренції на ринку поліграфічної продукції;
- вдосконалення роботи щодо забезпечення споживачів усією необхідною інформацією про послуги, що надаються, та підтримка належного рівня реклами як своєї продукції, так і підприємства в цілому;
- мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище;
- зміцнення позицій та авторитету підприємства на поліграфічному ринку України.

Це досягається завдяки:

- постійному вдосконаленню системи менеджменту підприємства;
- використанню сучасних енергозберігаючих технологій і сучасних екологічно безпечних матеріалів, орієнтації на передові світові досягнення і досвід;
- постійному розширенню виробництва та освоєнню випуску нових видів поліграфічної продукції і послуг;
- впровадженню сучасних методів контролю якості продукції;
- підтримці і неухильному розвитку стійких партнерських стосунків;
- командній роботі, створенню психологічного клімату в колективі, де панують довіра, взаємоповага, узгодженість дій всіх підрозділів;
- стимулюванню діяльності співробітників підприємства, спрямованої на зростання якості продукції і послуг, а також безперервне підвищення рівня професійної підготовки, якнайповнішому використанню інтелектуального і духовного потенціалу співробітників підприємства;
- раціональному використанню оборотних і кредитних ресурсів;
- систематичному маркетинговому дослідженню ринку поліграфічних послуг, вивченню запитів і очікувань споживачів;
- постійному аналізу результатів діяльності підприємства з використанням статистичних методів;
- вдосконаленню процесу планування діяльності підприємства і виробничого процесу зокрема;
- вдосконаленню заходів безпеки праці на кожному робочому місці.

Керівництво групи компаній АДЕФ бере на себе відповідальність за розуміння всіма співробітниками підприємства поставлених цілей і зобов'язується докласти максимум зусиль для реалізації цієї політики.